Friday, April 22, 2011

TPB Nguyễn Thạch
Họ tên: Nguyễn Thạch

Số quân: 73/212586 - Khoá: 5B/72 SQTB Thủ Đức

Thạch ra trường về Tiểu Đoàn I Công Bính Sư Đoàn I (Huế).

Chức vụ: Trung Đội Trưởng Trung Đội II- Đại Đội B- Tiểu Đoàn I Công Binh Sư Đoàn I.

Cấp Bậc: Thiếu Úy.

Bị vấp mine ngày 28/01/1975 trong lúc dẫn lính gỡ mìn tại đồi 50 Khe Tre Nam Đông (Huế).

Đến ngày 29/03/1975 , Đà Nẵng mất Thạch đang điều trị tại tổng Y Viện Duy Tân (Đà Nẵng) bị cộng sản đuổi về tự chữa lành các vết thương, tất cả giấy tờ quân nhân đều nằm tại đơn vị ở Huế nên mất tất cả.

Kể từ 1975 đến nay âm thầm sống tại Đà Nẵng làm nghề vá xe nuôi con.

Người viết đơn

Nguyễn Thạch

Số quân: 73/212586

Địa chỉ liên lạc: 61 Lê Nổ -Hoà Cường Nam - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng - Việt Nam

Telephone: 01266514747

Hình đính kèm

- Hình đang làm việc.

- Hình sĩ quan đang ở quân trường Đồng ĐếNo comments: